Plastifikacija

Plastifikacija metala podrazumeva zaštitu metalnih površina od atmosferskih uticaja. Pod terminom plastifikacija podrazumeva se nanošenje praha u tankom sloju a zatim pečenje u pećima na temperaturi od 170 stepeni celzijusa. 

Prah moze biti različitih boja a za zaštitu mesinga se najčešće koristi bezbojna zaštita. 

U saradnji sa našim kolegama, firmom Tehnicol-Coling iz Beograda, vršimo plastifikaciju naših proizvoda u zavisnosti od potreba kupaca.
Ukoliko nije zaštićen, lakiran ili galvaniziran, pod atmosferskim uticajem mesing tamni i dobija braonkastu boju ( patina).

Galvanizacija

Galvanizacija podrazumeva niklovanje, hromiranje, pozlatu ili mesingovanje metalnih površina a radi zaštite metalnih površina od atmosferskih uticaja ili samo radi dekoracije.

U saradnji sa našim kolegama, firmom Galvanotehnik( Bošnjački), vršimo galvanizaciju naših proizvoda u zavisnosti od potreba kupaca.

Patiniranje

Patiniranje mesinga podrazumeva hemijski proces „potamnjivanja“ mesinganih površina kako bi one dobile starinski izgled.
Najčešće se primenjuje kod livenih mesinganih reklama gde se ravne površine patiniraju a ispupčene ( tekst, logo firme...) poliraju, pri čemu se dobija savršeni kontrast.

Poliranje

Poliranje metala je mehanički proces gde se metalnim površinama, koristeći abrazive i krpe za poliranje, daje izuzetan sjaj.
Svi naši proizvodi su uglavnom polirani do visokog sjaja a mesingani su zatim i lakirani kako ne bi potamneli. Kod procesa galvanizacije, metalne površine se uglavnom prvo poliraju a zatim galvanizuju.

Izrada modela

Pod ovim pojmom podrazumevamo izradu modela za livene reklamne table koristeći fotopolimere kojima dobijamo savršen izgled otiska tj. modela za livenje ( logo firme, tekst, bordure na tabli...)

Livenje u pesku

U saradnji sa Livnicom Petrović iz Stare Pazove, izrađujemo raznovrsne predmete od livenih metala, kao što su livene reklamne table, plakete, skulpture, lampe, svećnjaci, zvekiri...

Fotopolimeri

Koriste se, kako za izradu klišea za Flexo štampu, tako i za izradu modela za livenje u pesku. U našoj radionici, modele izrađujemo na fotopolimerima debljine 2,84 mm.