Mesing

Mesing je legura Bakra i Cinka, u kojoj je sadržaj Cinka oko 40 %.Topi se na približno 900 stepeni. Kao takav, veoma je otporan na koroziju ali se ne može svrstati u dobre provodnike struje.

Mesing je materijal koji se lako obrađuje i polira i zbog svoje specifične boje koristi se često u dekorativne svrhe. Kupatilska oprema (baterije, slavine...) su uglavnom izrađene od mesinga koji je zatim hromiran.
Ukoliko nije zaštićen, lakiran ili galvaniziran, pod atmosferskim uticajem mesing tamni i dobija braonkastu boju ( patina).

Ecovanje

Ecovanje ( Etching, eng.) u doslovnom prevodu znači NAGRIZANJE. Podrazumeva nagrizanje ne zaštićenih površina metala (ili stakla) različitim kiselinama. Nezaštićene površine nagriza kiselina i one postaju „udubljene“ u odnosu na zaštićenu površinu.

Udubljene površine se zatim mogu bojiti čime se postiže veći kontrast u odnosu na zaštićenu površinu.

Ecovanje se najčešće koristi za graviranje na mesingu, aluminijumu ili čeliku, pri čemu se za svaki od ovih materijala koriste različite kiseline.

Livenje u pesku

Ovaj proces ukratko podrazumeva izradu metalnih odlivaka od mesinga, bronze, aluminijuma, gusa...

Da bi smo dobili zadovoljavajući metalni odlivak, prvo se izradjuje model ( drvo, gips, plastika...) u razmeri 1:1 sa željenim odlivkom. Zatim se model postavlja u ram napunjen livačkim peskom ( šasija ), ostavlja se otisak, a model se nakon toga vadi iz peska.

Nakon toga, u otisak u pesku naliva se istopljeni metal u tečnom stanju, koji posle hlađenja dobija oblik željenog odlivka.